Lifecorder Plus - monitor pohybové aktivity

 

lifecoder PlusLifecorder Plus - monitor pohybové aktivity je jednorozměrný polovodičový akcelerometr, který nahrává informace o životním stylu. Přístroj zaznamenává intenzitu (5 úrovní) a denní trvání fyzické aktivity, aktivní energetický výdej, kroky a vzdálenosti. Hodnoty těchto veličin mohou být veličin mohou být přeneseny do počítače a následně analyzovány. Získá se přehled o denní, týdenní a měsíční pohybové aktivitě. Přenos do počítače se uskutečňuje přes USB. Pro Lifecorder Plus existuje více než 200 výzkumných a validačních studií, vyhodnocujících přesnost a přínosy přístroje. 
 

 

 


Dodávky zdravotnických prostředků v oblasti kardiologie, funkčního vyšetření a plicní diagnostiky.

 


Klinické zaškolení obsluhy a zajištění klinické podpory výrobce.

 


Servis dodaných přístrojů, možnost prodloužení záruky včetně dodávky spotřebního materiálu.

 


Zajištění bezpečnostně technických kontrol dle zákona 268/2014 Sb v aktuálním znění.

 
Vytvořilo Zawoko NET
Spolupracujeme s www.cosmed.it, www.suntechmed.com